POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PARTY FIESTA, S.A. (la “Empresa”) és una Organització en la qual es donen activitats de tractaments de dades de caràcter personal, la qual cosa li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l'exercici d'aquestes responsabilitats i a fi d'establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal en l'Empresa, aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica als seus Empleats i posa a la disposició de tots els seus grups d'Interès.

1. FINALITAT

La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d'assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i relació a aquesta, el respecte del dret a l'honor i a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb L'Empresa.

En desenvolupament del que es disposa en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, s'estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l'organització i en conseqüència, els procediments, i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat.

A aquest efecte, ADEPLUS CONSULTORS, S.L.O. amb adreça en C/ GASPAR MENDEZ 3 ENTREPLANTA (OFICINA 3) BADAJOZ i correu electrònic j.sevilla@adeplusconsultores.com, conjuntament amb la Direcció assignaran les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà aplicable a l'Empresa, als seus administradors, directius i empleats, així com a totes les persones que es relacionin amb ella, amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades (“Encarregats del tractament”)

3. PRINCIPIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Com a principi general, L'Empresa complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de «responsabilitat proactiva»), prestant especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi de «enfocament de risc»).

En relació a l'exposat PARTY FESTA, S. a. vetllarà pel compliment dels següents Principis:

 • Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre haurà de ser informat a l'afectat, mitjançant clàusules i altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d'edat), o compta amb una altra legitimació vàlida i la finalitat del mateix és conforme a Normativa.
 • Minimització de dades. Les dades tractades hauran de ser adequats, pertinents i limitats al necessari en relació als fins del tractament.
 • Exactitud. Les dades hauran de ser exactes i, si fos necessaris, actualitzats. Referent a això s'adoptaran les mesures necessàries perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.
 • Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
 • Integritat i Confidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 • Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en els quals aquestes dades hagin estat recaptats o cedits contravenint la llei o no es garanteixi prou la seva legítima procedència.
 • Contractació de proveïdors amb accés a dades. Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers es documentarà el degut Acord referent a això.
 • Transferències internacionals de dades. Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu haurà de dur-se a terme amb estricte compliment dels requisits establerts en la llei aplicable.
 • Drets dels afectats. L'Empresa facilitarà als afectats l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a aquest efecte els procediments interns, i en particular els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

L'Empresa promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte (i) en el disseny i implementació de tots els procediments de treball, (ii) en els productes i serveis oferts (iii) en tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i (iv) en la implantació de quants sistemes i plataformes permetin l'accés d'empleats o tercers i/o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

4. COMPROMÍS DELS TREBALLADORS

Els treballadors són informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l'Empresa, i referent a això s'adhereixen a ella, comprometent-se al següent:

 • Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l'Empresa posa a la seva disposició./li>
 • Aplicar les mesures de seguretat a nivell d'usuari que apliquin al seu lloc de treball, sense perjudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que es puguin poguessin atribuir-se-li en funció del seu rol dins de PARTY FESTA, S.A.
 • Utilitzar els formats establerts per a l'exercici de Drets per part dels afectats i informar l'Empresa de manera immediata de manera que pugui fer-se efectiva la resposta. li>
 • Informar l'Empresa, tan aviat tingui coneixement, de desviacions del que s'estableix en aquesta Política, en particular de “Violacions de seguretat de les dades personals”, utilitzant per a això el format establert a aquest efecte.

5. CONTROL I AVALUACIÓ

Es realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

POLÍTICA COOKIES

1. INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Degut a l’entrada en vigor de la referent modificació de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació” (LSSICE) establerta pel Real Decret 13/2013, és d’obligació obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que utilitzen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per aquestes.

 

2. QUE SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies semblants tals com local shared objects, flash cookies o píxels, són eines utilitzades per als servidors Web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per a oferir un correcte funcionament del lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet al servidor Web recordar algunes dades sobre l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom contrasenya, productes que més li interessen, etc.

 

3. COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXCEPTUADES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítics i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari.

 

4. QUIN TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?

Sobre els tipus de cookies, existeixen cinc grans grups:

 • Cookies analítiques: recullen informació de l’ús que es realitza del lloc web
 • Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
 • Cookies d’afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació (empreses d’afiliació).
 • Cookies de publicitat i comportamentals: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (retargeting).
 • Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l’ús del lloc web i per a la prestació del servei contractat.

 

5. COOKIES QUE S’UTILITZEN EN AQUEST LLOC WEB

 • PHPSESSID: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’identificador de la sessió. S’elimina al tancar el navegador.
 • _lang: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’idioma de la sessió. S’elimina al tancar el navegador.
 • ac_cookies: cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si ha acceptat la instal·lació de cookies. Cauca en 1 any des de l’última actualització.
 • _ga: cookie de Google Analytics que habilita la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entri en el lloc web a través d’un navegador s’instal·larà aquesta cookie. Quan aquest usuari torni a entrar al lloc web amb el mateix navegador, la cookie considerarà que és el mateix usuari. Només en el cas que l’usuari canviï de navegador, es considerarà un altre usuari. Caduca al cap de 2 anys des de l’última actualització.
 • _gat: Aquesta cookie s’associa amb Google Analytics Universal. S’utilitza per a limitar la velocitat de petició – la limitació de la recollida de dades en els llocs d’alt tràfic. Caduca al cap de 10 minuts.
 • _utma: cookie de Google Analytics que registra la data de la primera i l’última vegada que l’usuari va visitar el lloc web. Caduca al cap de 2 anys des de l’última actualització.
 • _utmb: cookie de Google Analytics que registra l’hora d’arribada a la pàgina web. Caduca al cap de 30 minuts des de l’última actualització.
 • _utmc: cookie de Google Analytics utilitzada per a la interoperabilitat amb el codi de seguiment urchin.js. S’elimina en tancar el navegador.
 • _utmt: cookie de Google Analytics. Aquesta cookie s’utilitza per a processar el tipus de sol·licitud demanada per l’usuari. Caduca en finalitzar la sessió.
 • _utmv: cookie de Google Analytics. Aquesta cookie s’utilitza per a segmentar dades demogràfiques. Caduca en finalitzar la sessió.
 • _utmz: cookie de Google Analytics que emmagatzema la font de tràfic o una campanya per a explicar com l’usuari va arribar al lloc web. Caduca al cap de 6 mesos des de l’última actualització.
 • smuuid: cookie de visites anònimes.
 • smclient: cookie de monitorització de contactes.
 • smform : cookie per els formularis de contacte (pop up, landing page, iframe).
 • smg: cookie per identificar l'usuari, identificació UUID.
 • smvr: cookie per identificar les visites, codificat en base64.
 • smwp: cookie per les webpushes.
 • smg: cookie per l'identificació global del client.
 • smcrsaved: cookie per a poder saber si l'identificador s'ha guardat en el sistema.
 • smOViewsPopCap: cookie d'informació sobre el capping del pop up.

 

6. REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT PER A INSTAL·LAR COOKIES

COM ELIMINAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

Google Chrome

 1. Selecciona la icona d’Eines.
 2. Fes clic a Configuració.
 3. Fes clic en Mostrar Opcions Avançades.
 4. En la secció "Privacitat" fes clic en Configuració de contingut.
  - Eliminar cookies: Fes clic a Totes les cookies i les dades dels llocs...
  - No permetre que s’emmagatzemin cookies.
 5. Fes clic a Eliminar dades de navegació (buidar la Memòria cau).
 6. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Chrome clica aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versió 11

 1. Selecciona Eines | Opcions d’Internet.
 2. Fes clic a la fitxa General.
 3. A la secció "Historial d’exploració", fes clic a Eliminar l’historial d’exploració al sortir.
 4. Seleccionar Eliminar arxius.
 5. Seleccionar Eliminar cookies.
 6. Fes clic a Eliminar.
 7. Fes clic a Acceptar.
 8. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Internet Explorer clica aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versió 18

 1. Selecciona Firefox | Historial | Netejar l’historial recent.
 2. Al costat de “Detalls”, fes clic a la fletxa cap a baix.
 3. Selecciona les següents caselles de verificació: Cookies, Memòria cau, Inicis de sessió actius.
 4. Utilitzant “l’Interval de temps per a esborrar" en el menú desplegable, selecciona Tot.
 5. Fes clic a Esborrar ara.
 6. Tanca i reinicia el navegador.

Pot acceptar o rebutjar les cookies individualment en les Preferències de Firefox, en la secció Historial disponible a Eines > Opcions > Privacitat.
Per a més informació sobre Mozilla Firefox clica aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1

 1. Selecciona la icona de Safari / Editar | Restaurar Safari.
 2. Selecciona les següents caselles de verificació: Esborrar l’historial, Eliminar totes les dades del lloc web.
 3. Fes clic a Restablir.
 4. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Safari clica aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
Opcions – Avançat - Cookies.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera les maneja i per tant, la seva acceptació o rebuig.
Per a més informació sobre Opera clica aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Altres navegadors
Consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.

close

Wishlist